Šatavičius E. (2015) „Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje“, Archaeologia Lituana, 150, p. 7-20. doi: 10.15388/ArchLit.2014.15.4880.