Smółka E. S. (2015) „Pentinų radiniai pietrytiniame Baltijos regione romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu – keletas pastabų“, Archaeologia Lituana, 150, p. 47-64. doi: 10.15388/ArchLit.2014.15.4899.