Petrauskas G. (2015) „Laidojimo papročių ir pomirtinio gyvenimo sampratos tyrinėjimai Lietuvos archeologijoje. Istoriografinis aspektas“, Archaeologia Lituana, 150, p. 75-92. doi: 10.15388/ArchLit.2014.15.4902.