Kucypera P. ir Wadyl S. (2011) „Ankstyvųjų Viduramžių Makarovo 2 tipo miniatiūriniai kirviai Baltijos jūros regione“, Archaeologia Lituana, 120, p. 122-30. doi: 10.15388/ArchLit.2011.12.5137.