[1]
Muradian L., „Vėlyvojo žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus laidosena ir visuomenė Šiaurės vakarų Lietuvoje“, AL, t. 18, p. 47-77, gruodž. 2017.