[1]
Kuncevičius A. ir Poškienė J., „Žvilgsnis į Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos ištakas“, AL, t. 18, p. 29-46, gruodž. 2017.