[1]
Merkevičius A., „Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi“, AL, t. 18, p. 9-22, gruodž. 2017.