[1]
Kuncevičius A., Laužikas R., Šmigelskas R., ir Augustinavičius R., „Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje“, AL, t. 13, p. 7-29, saus. 2012.