[1]
Kačkutė R., „Korespondencinė analizė kaip chronologinis metodas“, AL, t. 13, p. 84-98, saus. 2012.