[1]
Tamulynas L., „Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis“, AL, t. 13, p. 162-166, saus. 2012.