[1]
Užgalis M., „Lamatos piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio kaitos kontekste“, AL, t. 19, p. 141-153, gruodž. 2018.