[1]
Buitkutė E. ir Motuzaitė-Matuzevičiūtė G., „Medinio pastato Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje paskirtis ekofaktinių tyrimų duomenimis“, AL, t. 19, p. 194-206, gruodž. 2018.