[1]
Merkevičius A., „Archeologijos katedros leidiniai 2018 metais“, AL, t. 19, p. 220, gruodž. 2018.