[1]
Merkevičius A., „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, AL, t. 19, p. 225-228, gruodž. 2018.