[1]
Kuncevičius A., „Redakcinė kolegija ir turinys“, AL, t. 20, p. 1-7, gruodž. 2019.