[1]
Pilkauskas M., Piličiauskas G., ir Vengalis R., „Reljefas eolinėje aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius“, AL, t. 20, p. 10-23, gruodž. 2019.