[1]
Vengalis R. ir Vėlius G., „Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos“, AL, t. 20, p. 75-115, gruodž. 2019.