[1]
Laužikas R., Kuncevičius A., Amilevičius D., Žižiūnas T., ir Šmigelskas R., „Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas“, AL, t. 20, p. 151-166, gruodž. 2019.