[1]
Kuncevičius A., „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, AL, t. 20, p. 177-180, gruodž. 2019.