[1]
Kuncevičius A., „Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga“, AL, t. 21, p. 193-197, gruodž. 2020.