[1]
Šatavičius E., „Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje“, AL, t. 15, p. 7-20, saus. 2015.