[1]
Smółka E. S., „Pentinų radiniai pietrytiniame Baltijos regione romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu – keletas pastabų“, AL, t. 15, p. 47-64, saus. 2015.