[1]
Petrauskas G., „Laidojimo papročių ir pomirtinio gyvenimo sampratos tyrinėjimai Lietuvos archeologijoje. Istoriografinis aspektas“, AL, t. 15, p. 75-92, saus. 2015.