[1]
Merkevičius A. ir Remeikaitė L., „Vilniaus universiteto Archeologijos katedros jubiliejus“, AL, t. 12, p. 5-9, kovo 2011.