[1]
MerkevičiusA. ir RemeikaitėL., „Vilniaus universiteto Archeologijos katedros jubiliejus“, AL, t. 12, p. 5-9, kovo 2011.