[1]
Zinoviev A. V., „Arklių kapai Semboje, Notangoje ir gretimose srityse Antikos ir Viduramžių simbolinės kultūros kontekste“, AL, t. 12, p. 79-86, kovo 2011.