[1]
Martinsson-Wallin H., Wallin P., ir Apel J., „Priešistorinė gyvensena Gotlande – diachroninė ir sinchroninė perspektyva“, AL, t. 12, p. 142-153, kovo 2011.