[1]
Martinsson-WallinH., WallinP., ir ApelJ., „Priešistorinė gyvensena Gotlande – diachroninė ir sinchroninė perspektyva“, AL, t. 12, p. 142-153, kovo 2011.