[1]
Merkevičius A. ir Remeikaitė L., „Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990–2010 metais)“, AL, t. 11, p. 20-32, kovo 2010.