[1]
Michelbertas M., „Jakšiškio–Knitiškių pilkapyno tyrinėjimai 2000-aisiais metais“, AL, t. 11, p. 120-155, kovo 2010.