[1]
Kuncevičius A., Laužikas R., Stankevičiūtė D., ir Šmigelskas R., „Radvilų rūmai Dubingiuose“, AL, t. 11, p. 169-187, kovo 2010.