[1]
Augustinavičius R. ir Poškienė J., „Pastarųjų dešimties metų pokyčiai Lietuvos archeologinio paveldo apsaugos teisinio reglamentavimo srityje“, AL, t. 16, p. 137-157, kovo 2016.