Michelbertas M. „Atsisveikinant Su iškiliu Baltų Archeologijos tyrinėtoju... Jan Jaskanis (1932 07 19–2016 11 28)“. Archaeologia Lituana, T. 17, 2017 m.gegužės, p. 192-3, doi:10.15388/ArchLit.2016.17.10695.