Vasiliauskas L. „XVI–XVIII amžiaus Artilerijos pabūklai, Saugomi Lietuvos Muziejuose Ir privačioje Kolekcijoje“. Archaeologia Lituana, T. 18, 2017 m.gruodžio, p. 130-64, doi:10.15388/ArchLit.2017.18.11686.