Muradian L. „Vėlyvojo žalvario Ir Ankstyvojo geležies amžiaus Laidosena Ir Visuomenė Šiaurės Vakarų Lietuvoje“. Archaeologia Lituana, T. 18, 2017 m.gruodžio, p. 47-77, doi:10.15388/ArchLit.2017.18.11689.