Kuncevičius A., ir Poškienė J. „Žvilgsnis į Lietuvos Archeologijos Paveldo Apsaugos ištakas“. Archaeologia Lituana, T. 18, 2017 m.gruodžio, p. 29-46, doi:10.15388/ArchLit.2017.18.11690.