Merkevičius A. „Tarp viduramžių Archeologijos, Paveldo Apsaugos Ir Archeologijos Vadybos. Pokalbis Su Prof. Dr. Albinu Kuncevičiumi“. Archaeologia Lituana, T. 18, 2017 m.gruodžio, p. 9-22, doi:10.15388/ArchLit.2017.18.11692.