Merkevičius A. „Profesoriaus Albino Kuncevičiaus Archeologinę Veiklą pažymint“. Archaeologia Lituana, T. 18, 2017 m.gruodžio, p. 5-8, doi:10.15388/ArchLit.2017.18.11693.