Kuncevičius A., Laužikas R., Šmigelskas R., ir Augustinavičius R. „Erdvės užkariavimas: 3D Technologijos Taikymo galimybės Ir Problemos Lietuvos Archeologijoje“. Archaeologia Lituana, T. 13, 2012 m.sausio, p. 7-29, doi:10.15388/ArchLit.2012.0.1188.