Kačkutė R. „Korespondencinė Analizė Kaip Chronologinis Metodas“. Archaeologia Lituana, T. 13, 2012 m.sausio, p. 84-98, doi:10.15388/ArchLit.2012.0.1191.