Banytė-Rowell R., ir Barasa D. „Šyšos švedkapių Radiniai – įvadas į lokalinės Istorijos Tyrimus“. Archaeologia Lituana, T. 13, 2012 m.sausio, p. 129-50, doi:10.15388/ArchLit.2012.0.1194.