Tamulynas L. „Latvijos Archeologo Archyvas – Unikalus Rytprūsių Archeologijos šaltinis“. Archaeologia Lituana, T. 13, 2012 m.sausio, p. 162-6, doi:10.15388/ArchLit.2012.0.1196.