Michelbertas M. „Viduramžių Miestų Ir Pilių tyrinėtojas“. Archaeologia Lituana, T. 13, 2012 m.sausio, p. 167-8, doi:10.15388/ArchLit.2012.0.1197.