Merkevičius A. „Piliakalniai – Nuo Atsiradimo Iki šiandienos“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 8-12, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.1.