Křivánek R. „Nedestrukcinių Geofizinių Metodų Taikymas tyrinėjant Čekijos Respublikos Piliakalnius“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 62-77, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.4.