Khomiakova O., Skhodnov I., ir Chaukin S. „Centrinių Nadruvių Piliakalniai: Senosios Rytų Prūsijos gyvenvietės Modelio Ir socialinės Organizacijos I tūkstantmečio Po Kr. Pirmojoje pusėje Atvejo Tyrimas“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 78-99, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.5.