Šmigelskas R. „Devynios absoliučios Datos Iš Gedimino Kalno Tyrimų“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 100-19, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.6.