Kuncevičius A., Merkytė I., Poškienė J., Prapiestienė R., Vengalis R., Vėlius G., ir Volungevičius J. „Senieji Trakai – gamtinės Aplinkos Transformacijos“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 120-4, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.7.