Užgalis M. „Lamatos Piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio Kaitos Kontekste“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 141-53, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.8.