Baltramiejūnaitė D. „Apžiesta Keramika Jotvingių Piliakalniuose“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 154-82, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.9.