Buitkutė E., ir Motuzaitė-Matuzevičiūtė G. „Medinio Pastato Vilniaus Žemutinės Pilies Teritorijoje Paskirtis Ekofaktinių Tyrimų Duomenimis“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 194-06, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.11.