Dryakhlov V., ir Kulakov V. „Merovingų Epochos Germanų Aristokratijos Amuletai“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 207-1, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.12.